Författare: Mikael Apel

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Ekonomisk kommentar

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Hur påverkar klimatomställningen inflationen?

NR 5 2022, 13 april