Pernilla Meyersson utsedd till tillförordnad stabschef – Anders Vredin blir ny senior rådgivare

Nyhet Riksbankens direktion har beslutat att utse Pernilla Meyersson till tillförordnad stabschef efter Anders Vredin som går till en tjänst som senior rådgivare till direktionen med placering på penningpolitiska avdelningen. Pernilla Meyersson tillträder tjänsten som tillförordnad stabschef den 1 juni.

- Pernilla Meyersson har lång och gedigen erfarenhet från centralbanksvärlden och har de senaste åren varit tillförordnad stabschef vid flera tillfällen. Hon har arbetat på Riksbanken sedan 1996 och haft flera chefstjänster och har tidigare även varit ställföreträdande exekutivdirektör för det nordisk-baltiska valkretskontoret på Internationella valutafonden, IMF. Jag och mina kollegor i direktionen ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Pernilla i hennes nya roll som tillförordnad stabschef, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Anders Vredin har varit stabschef i drygt 10 år och har i den rollen bland annat varit ytterst ansvarig för flera av Riksbankens viktigaste samordnings- och stödprocesser. Det omfattar såväl samordning och uppföljning av bankens verksamhetsplanering liksom stöd och kontroll avseende risk- och kontinuitetsfrågor, men också för att övergripande samordna Riksbankens verksamheter och avdelningsöverskridande utvecklingsprojekt, till exempel utvecklingen av en e-kronapilot. Vredin har även deltagit som sakkunnig i flera externa utredningar senast i riksbanksutredningen som lämnat förslag till ny riksbankslag.

- Anders Vredin har varit en central, pådrivande och sammanhållande kraft inom Riksbankens många verksamhetsområden och har med sin klokskap och långa erfarenhet bidragit till att utveckla Riksbankens arbete inom många olika områden. Inte minst har hans breda och långa erfarenhet från centralbanksvärlden varit en tillgång i riksbanksutredningen. Vi är därför glada över att Anders kommer att vara kvar på Riksbanken men nu som senior rådgivare till direktionen, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-21