Riksbanken välkomnar finansutskottets utvärdering om penningpolitiken

Nyhet Riksdagens finansutskott publicerade idag rapporten ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015-2020” av Karnit Flug, tidigare chef för Bank of Israel och Patrick Honohan, tidigare chef för Central Bank of Ireland.

”Utvärderingen är ett viktigt bidrag till riksdagens granskning av penningpolitiken. Öppenhet och utvärdering är en central del i arbetet att bygga förtroende för Riksbankens uppgifter. Vi kommer nu att läsa rapporten noga och återkommer med våra kommentarer i kommande remissbehandling”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

I juni 2020 beslutade finansutskottet att genomföra en extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik under åren 2015-2020. Detta är finansutskottets fjärde externa utvärdering. De externa utvärderingarna är ett komplement till finansutskottets egna årliga utvärderingar och utskottets öppna utfrågningar med riksbankschefen och de vice riksbankscheferna.

Tidigare externa utvärderingar gjordes av Francesco Giavazzi och Fredric Mishkin avseende perioden 1995-2005, av Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet avseende perioden 2005-2010 samt av Mervyn King och Marvin Goodfriend avseende perioden 2010-2015.

Rapporten finns tillgänglig på riksdagens webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-03-31