Riksbankens årsredovisning 2021

Nyhet I dag överlämnades Riksbankens årsredovisning för 2021 till riksdagen.

Stefan Ingves

”År 2021 blev ännu ett pandemiår, men världsekonomin återhämtade sig och krisåtgärderna började trappas ned. I Sverige kom vi tillbaka till ungefär samma tillväxtbana som rådde före pandemin, och därmed ligger vi nu också över den nivå på ekonomisk aktivitet som vi hade då. Vår bedömning är att Riksbankens krisåtgärder 2020–2021 har varit viktiga för att stabilisera ekonomin genom pandemin, som när detta skrivs på nytt har överraskat genom mutationen omikron. Åtgärderna har också varit nödvändiga för att möjliggöra att vi på lite längre sikt klarar inflationsmålet. En annan viktig uppgift har varit att fortsätta arbetet med att anpassa vår del av betalinfrastrukturen så att betalningar ska kunna göras snabbt och över landsgränserna på ett säkert och stabilt sätt. Tillsammans med BIS invigde vi också det nordiska innovationscentret i Stockholm som ska ha fokus på bland annat betalningar och cybersäkerhet.” Det konstaterar Stefan Ingves i sin kommentar till Riksbankens årsredovisning 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-02-21