Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

Ekonomisk kommentar, Nyhet Under coronapandemin beslutade Riksbanken bland annat att köpa värdepapper i svenska kronor till stora belopp, vilket bidrog till att hålla det allmänna ränteläget nere. Riksbanken tog därmed över en del av de finansiella risker som privata aktörer inte ville eller kunde ta med den osäkerhet som rådde. Riksbankens bedömning är att värdepappersköpen har gett stöd åt svensk ekonomi och motverkat de negativa effekter som uppstod i spåren av pandemin.

Den senaste tidens snabbt stigande marknadsräntor har gjort att Riksbankens värdepappersinnehav har sjunkit kraftigt i värde. Riksbanken kan väntas redovisa en stor förlust i år, vilket i sin tur leder till en kraftig minskning av det egna kapitalet. Det är dock viktigt att beakta värdepappersköpens breda och positiva effekter på svensk ekonomi. Det skriver David Kjellberg och Magnus Åhl på Riksbankens avdelning för marknader, i en ny ekonomisk kommentar.

Läs hela den ekonomiska kommentaren: Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor.

 

Läs ekonomiska kommentarer i nytt format

Den här ekonomiska kommentaren publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-04