Författare: David Kjellberg och Magnus Åhl

Om Riksbankens ekonomiska kommentarer

Ekonomisk kommentar

Ekonomiska kommentarer är korta analyser i frågor som är relevanta för Riksbanken. De kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschefen medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

NR 8 2022, 4 juli