Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

Referenser

Till rapportens startsida
Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor

Referenser

Publicerad: 4 juli 2022

af Jochnick, K. (den 23 januari 2015). Tal: Måste Riksbanken gå med vinst? Utmaningar för Riksbankens finansiering. Swedish House of Finance, Stockholm. Hämtat från http://archive.riksbank.se/Documents/Tal/Jochnick/2015/tal_af_jochnick_150123_sve.pdf

Alsterlind, J., Erikson, H., Sandström, M., & Vestin, D. (2015). Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv? Ekonomiska kommentar nr. 12, Sveriges riksbank. Hämtat från http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2015/rap_ek_kom_nr12_151016_sve.pdf

Archer, D., & Moser-Boehm, P. (2013). Central bank finances. BIS Papers, No 71.

Bhattarai, S., & Neely, C. J. (2022). An Analysis of the Literature on International Unconventional Monetary Policy. Journal of Economic Literature, 60, 527–597.

Busetto, F., Chavaz, M., Froemel, M., Joyce, M., Kaminska, I., & Worlidge, J. (2022). Quarterly Bulletin 2022 Q1: QE at the Bank of England: a perspective on its functioning and effectiveness. Hämtat från https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2022/2022-q1/qe-at-the-bank-of-england-a-perspective-on-its-functioning-and-effectiveness

Di Casola, P. (2021). Vad säger forskningen om effekterna av centralbankers balansräkningsåtgärder? Ekonomisk kommentar nr. 2, Sveriges riksbank. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2021/vad-sager-forskningen-om-effekterna-av-centralbankers-balansrakningsatgarder.pdf

Federal Reserve System. (2022). Federal Reserve Banks Combined Quarterly Financial Report. Board of Governors. Hämtat från https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/quarterly-report-20220527.pdf

Flodén, M. (den 9 november 2016). Tal: Riksbankens obligationsköp påverkar statens finanser. Västsvenska Handelskammaren, Göteborg. Hämtat från http://archive.riksbank.se/Documents/Tal/Floden/2016/tal_Floden_161109_sve.pdf

Flodén, M. (den 13 april 2018). Tal: Hur stor bör Riksbankens balansräkning vara i framtiden? Swedish House of Finance, Stockholm. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/svenska/floden/2018/floden-rimligt-att-riksbankens-balansrakning-krymper-pa-sikt

Ingves, S. (den 8 december 2020). Tal: En Riksbank rustad för framtiden. Business Arena, Stockholm. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/svenska/ingves/2020/ingves-anforande-penningpolitik-i-en-foranderlig-varld.pdf

Johnson, G., Kozicki, S., Priftis, R., Suchanek, L., & Yang, J. (2020). Implementation and Effectiveness of Extended Monetary Policy Tools: Lessons from the Literature. Bank of Canadav Staff Discussion Paper.

Kjellberg, D., & Vestin, D. (2019). Riksbankens balansräkning och finansiella oberoende. Penning- och valutapolitik 2019:2, 5-41.

Kolasa, M., & Wesołowski, G. (2020). International spilloversof quantitative easing. Journal of International Economics, 1-32.

Konjunkturinstitutet. (2018). Automatiska stabilisatorer i Sverige 1998-2018. Hämtat från https://www.konj.se/download/18.74c5ba4d167c5746eb5617f7/1545395739569/Specialstudie_Automatiska_Stabilisatorer_21%20dec.pdf

Melander, O. (2021). Effekter på finansiella marknader av Riksbankens köp av statsobligationer 2015–2017. Penning- och valutapolitik 2021:1, 89-112.

Skingsley, C. (den 6 maj 2022). Tal: Hög inflation och stigande reporänta – vad händer med Riksbankens balansräkning? Handelsbanken, Stockholm. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/svenska/skingsley/2022/skingsley-hog-inflation-och-stigande-reporanta-vad-hander-med-riksbankens-balansrakning.docx.pdf

Sveriges riksbank. (2019). Remissvar: En ny riksbankslag, SOU 2019:46. Hämtat från https://www.regeringen.se/4979b5/contentassets/318e490e0ff94ca3b717241418d27933/sveriges-riksbank-direktionen.pdf

Sveriges riksbank. (2020). Protokollsbilaga B. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2020/200701/protokollsbilaga-b-utokat-program-for-riksbankens-kop-av-obligationer-i-penningpolitiskt-syfte-2020-06-30.pdf

Sveriges riksbank. (2021a). Riksbanken förstärker riskbufferten. Hämtat från https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2021/riksbanken-forstarker-riskbufferten/

Sveriges riksbank. (2021b). Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/svenska/arsredovisning-for-sveriges-riksbank-2020.pdf

Sveriges riksbank. (2022a). Penningpolitisk rapport April. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2022/220428/penningpolitisk-rapport-april-2022.pdf

Sveriges riksbank. (2022b). Protokollsbilaga B. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2022/220210/protokollsbilaga-b-riksbankens-kop-av-vardepapper-under-det-andra-kvartalet-2022.pdf

Sveriges riksbank. (2022c). Protokollsbilaga B. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2022/220428/beslut-riksbankens-kop-av-statsskuldvaxlar-och-kop-av-obligationer-under-det-andra-halvaret-2022.pdf

Sveriges riksbank. (2022d). Ingen avsättning till riskbufferten 2021. Hämtat från https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/ingen-avsattning-till-riskbufferten-2021/

Sveriges riksbank. (2022e). Riksbankens åtgärder under coronapandemin. Hämtat från https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronapandemin/riksbankens-atgarder-i-samband-med-coronapandemin/

Sveriges riksbank. (2022f). Årsredovisning för Sveriges riksbank 2021. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/svenska/arsredovisning-for-sveriges-riksbank-2021.pdf

Sveriges riksbank. (2022g). FÖRDJUPNING – Coronakrisen och Riksbankens köp av värdepapper. Redogörelse för penningpolitiken 2021, 55-69. Hämtat från https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/rpp/svenska/2022/fordjupning--coronakrisen-och-riksbankens-kop-av-vardepapper.pdf

Sveriges riksbank. (2022h). Egenfinansieringen av valutareserven slutförs tidigare. Hämtat från https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/egenfinansieringen-av-valutareserven-slutfors-tidigare/

Sveriges riksdag. (den 1 juni 2022). En ny riksbankslag, Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU15. Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-riksbankslag_H901KU15

Swiss National Bank. (2022). Interim results of the Swiss National Bank as at March 2022. Hämtat från https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20220428/source/pre_20220428.en.pdf