Åsa Olli Segendorf ny chef för avdelningen för penningpolitik

Nyhet Riksbankens direktion har utsett Åsa Olli Segendorf till ny chef för avdelningen för penningpolitik. Åsa Olli Segendorf är för närvarande biträdande chef för avdelningen för penningpolitik. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2023.

Åsa Olli Segendorf är en bra ledare som har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med makroekonomiska policyfrågor som gör henne väl lämpad att leda det fortsatta arbetet på den penningpolitiska avdelningen" säger riksbankschef Erik Thedéen.

Åsa Olli Segendorf arbetar sedan 2020 som biträdande chef för avdelningen för penningpolitik. Tidigare har hon bland annat arbetat som enhetschef på utredningsenheten på Riksbanken, enhetschef för arbetsmarknad och prisbildning på Konjunkturinstitutet samt haft flera tjänster på Regeringskansliet. Åsa Olli Segendorf har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Hon tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2023. Mattias Erlandsson fortsätter som tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik tills Åsa Olli Segendorf tillträder. Mattias Erlandsson återgår sedan till sin tidigare tjänst som biträdande chef för avdelningen för penningpolitik.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-21