E-kronastudie om beteenden och drivkrafter på betalningsmarknaden

Nyhet Sedan 2017 har Riksbanken utforskat möjligheten att införa ett komplement till kontanter, en digital centralbankspeng som kallas en e-krona. Arbetet har bland annat fokuserat på hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna fungera. För komplettera det arbetet och bättre förstå vilka behov och önskemål som användarna har på betalningsmarknaden, har Riksbanken nu genomfört en undersökning om allmänhetens och handlares attityder, beteende och drivkrafter.

Under 2022 och 2023 genomfördes djupintervjuer med allmänheten, det vill säga de som betalar, och med handlare, som tar emot betalningar. Elin Eliasson, chef för Riksbankens e-kronaenhet kommenterar: “Användarstudierna har varit ett spännande och viktigt arbete för oss. Vår förmåga att förstå handlares och allmänhetens behov på betalningsmarknaden är avgörande för att en e-krona ska kunna bli användbar.”

Betalningsmarknaden är välfungerande – men det finns förbättringspotential

Användarstudien visar att den svenska betalningsmarknaden överlag är välfungerande, både ur allmänhetens och handelns synvinkel. Men det finns utrymme för förbättring.

Handlare efterfrågar ökad konkurrens med enkla och transparenta prismodeller. Detta då betalningsmarknaden präglas av ett fåtal dominanta aktörer vilket påverkar prisbilden: ”Det är helt enkelt dyrt med betalningar”. De betalsätt som handlare väljer styrs utifrån vad kunderna vill använda. Handlare föredrar snabbare betalningar med få steg för kunden och att betalningar kan genomföras i realtid. Vidare är handlare positiva till en e-krona som kan bidra till ökad konkurrens.

Allmänheten har sett en mängd olika ekonomi- och finansieringstjänster dyka upp. Många söker sig till tjänster där de får bäst villkor, och sprider därmed ut sin ekonomi hos olika aktörer. Det finns ett stort behov av att få bättre koll på sin privatekonomi och det egna köpbeteendet samt mer detaljerad information vid betalningar. För nya betaltjänster är det viktigt med en trovärdig utgivare som skapar trygghet. Ju fler som börjar använda en tjänst desto fler följer efter.

Olika syn på betalningsmöjligheter under längre störningar

Det finns en stark tilltro hos allmänheten på myndigheters förmåga att lösa betalningsproblem i krissituationer. Få har funderat på att det skulle vara svårt att genomföra betalningar och anser att man klarar sig med flera kort, kontanter och olika betaltjänster. Att ha kontanter undanlagda av beredskapsskäl uppfattas inte som angeläget eftersom kontantanvändningen har minskat, och vissa har inte de ekonomiska förutsättningarna.

Vid störningar har många handlare olika typer av reservlösningar för internetuppkoppling och accepterar flera olika betalsätt, bland annat kortbetalningar offline. En e-krona anser vi skulle kunna öka motståndskraften mot störningar, som ett ytterligare alternativ om andra betalsätt inte fungerar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-23