Idag tillträder Erik Thedéen som riksbankschef

Nyhet I juni utsåg riksbanksfullmäktige Erik Thedéen till ny riksbankschef på en mandatperiod på sex år. Idag börjar Erik Thedéen sin nya tjänst på Riksbanken. Han efterträder tidigare riksbankschef Stefan Ingves som slutade vid årsskiftet.

”Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som riksbankschef och att ta mig an de utmaningar som vi står inför. Vi befinner oss i ett mycket speciellt ekonomiskt läge där penningpolitiken är mer aktuell än på länge. Detta ställer även frågor om finansiell stabilitet på sin spets samtidigt som utvecklingen på betalningsmarknaden går i snabb takt. Från den 1 januari har Riksbanken även fått ett nytt ansvar avseende civil beredskap för betalningar som innebär att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl fredstida krissituationer som under höjd beredskap”, säger Erik Thedéen.

Mellan 2015 och 2022 var Erik Thedéen generaldirektör på Finansinspektionen och innan dess statssekreterare på finansdepartementet. Thedéen har även varit vice riksgäldsdirektör, vd för Stockholmsbörsen och vd för KPA Pension. Dessutom har han haft internationella uppdrag som vice ordförande i den europeiska värdepapperstillsynsmyndigheten, ESMA, ordförande i den globala tillsynsorganisationen Iosco:s hållbarhetsgrupp och ordförande i nordiskt-baltiskt makrotillsynsforum.

Porträttbild på Erik Thedéen

Erik Thedéen, ny riksbankschef från och med den 1 januari 2023. Foto: Anna Nildén/FI.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-02