Martin Flodén: Att få ner inflationen är av högsta prioritet

Nyhet Inflationen är alldeles för hög och penningpolitiken behöver vara fortsatt stram, men vi närmar oss förmodligen slutpunkten för räntehöjningarna. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade hos ABG Sundal Collier om Riksbankens beslut att höja styrräntan med 0,5 procentenheter i slutet av april och hans reservation mot det beslutet.

Martin Flodén, vice riksbankschef

Martin Flodén, vice riksbankschef.

- Inflationen ligger långt över vårt mål på 2 procent och de senaste månadernas prishöjningar var mycket högre än Riksbankens prognos från februari. Det var därför nödvändigt att strama åt penningpolitiken ytterligare.

Men Flodén anser de senaste månaderna utveckling talar för att de hade räckt att höja räntan med 0,25 procentenheter. Hushållens konsumtion och företagens investeringar har försvagats snabbt, vilket kommer bidra till att inflationen sjunker. Utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att vara stark, men inflationsförväntningarna är stabila och de tvååriga löneavtalen har minskat risken för en pris-lönespiral. Mot den här bakgrunden finns det utrymme att ta mindre steg med räntehöjningarna, menade Flodén.

- Jag vill poängtera att jag på intet sätt lägger mindre vikt än tidigare vid att få ner inflationen. Inflationsbekämpningen är fortsatt min främsta prioritet. Om utvecklingen fram till nästa penningpolitiska möte inte går tydligt åt rätt håll i tillräckligt snabb takt, kan styrräntan behöva höjas ytterligare.

Trots att inflationen väntas falla snabbt i år förväntar vi oss att den kommer att vara kvar på ovanligt höga nivåer en tid framöver, poängterade Flodén.

- Penningpolitiken behöver vara åtstramande ända tills vi är övertygade om att inflationstrycket och företagens prissättningsbeteende är förenligt med en inflation varaktigt nära målet, avslutade Flodén.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-09