Ny placering av marknadsinformation på Riksbankens webbplats

Nyhet Informationen om vad Riksbanken gör på de finansiella marknaderna för att genomföra penningpolitiken och värna den finansiella stabiliteten har fått en ny placering på vår webbplats. Numera hittar du den här informationen under rubriken Marknader.

Vad är nytt?

Det finns en ny rubrik i sidhuvudet på webbplatsen som heter Marknader. Under den rubriken finns generell information om vad Riksbanken gör på de finansiella marknaderna och hur det penningpolitiska styrsystemet fungerar. Det finns också detaljerad information om Riksbankens pågående marknadsoperationer med auktionsvillkor och auktionsresultat för riksbankscertifikat samt försäljning av statsobligationer. Här hittar man också information om Riksbankens innehav av värdepapper, förvaltningen av guld- och valutareserven och Riksbankens tillgångar och skulder. För Riksbankens penningpolitiska motparter finns information om villkor och säkerheter med mera.

Skärmdump från webbplatsen med nya Marknadsfliken


Har du frågor eller synpunkter?

Förhoppningen med ommöbleringen är att det ska bli lättare att hitta den här typen av information. Om du har frågor eller förslag på förbättringar på webbplatsen är du välkommen att kontakta Redaktionen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-05