Ny publicering av internationell bankstatistik

Nyhet Idag publicerade Riksbanken statistik för en ny statistikprodukt, internationell bankstatistik. Statistiken producerades tidigare av Statistikmyndigheten SCB. I samband med att statistiken tagits över av Riksbanken har statistiken ytterligare harmoniserats med den statistik som Bank for International Settlements (BIS) efterfrågar samt att urvalet av rapportörer setts över och utökats.

Statistiken innehåller balansräkningsuppgifter för Sverigebaserade banker och svenska bankgrupper med betydande utlandsrelaterad verksamhet. De insamlade uppgifterna sammanställer balansräkningsuppgifter med information om instrumenttyp, motpartsland, sektor- och valutafördelning och redovisas både konsoliderat och icke-konsoliderat.

Vid utgången av mars 2023 visar statistiken bland annat att majoriteten av Sverigebaserade bankers skulder är utgivna i svenska kronor, men samtidigt är en betydande del, cirka 40 procent, utgivna i utländsk valuta. Statistiken över de svenska bankgrupperna visar att de nordiska länderna tillsammans med Storbritannien, USA, Tyskland och Baltikum är de största utländska motparterna avseende fodringar.

Mer detaljerade uppgifter finns på sidan "Internationell bankstatistik".

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-15