Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik

Nyhet Denna utgåva av Penning- och valutapolitik innehåller två långa artiklar, och visar på spännvidden i de ämnen som kan tas upp i tidskriften. Den första artikeln handlar om den svenska elmarknaden. Det senaste årets stora rörelser i elpriser har satt fokus på hur elmarknaden fungerar. Den andra artikeln redogör för ett omfattande arkivarbete, ett arbete som handlar om en spännande period i svensk penningpolitisk historia.

Artiklarna i årets första utgåva av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik 2023 nr 1 sammanfattas nedan:

Den svenska elmarknaden – idag och i framtiden

Pär Holmberg och Thomas Tangerås, båda verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning, beskriver den svenska elmarknaden, hur den fungerar idag och med en blick mot framtiden. På Riksbanken ökade intresset för elmarknadens funktionssätt i samband med att elpriserna steg kraftigt mot slutet av 2021, ett av de viktigaste skälen till att inflationen i Sverige steg snabbt och oväntat. Artikeln ger en översikt som kan vara av intresse även för den bredare allmänheten. [Artikel]

Open mouth operations: Monetary policy by threats and argument

Lars Jonung, professor emeritus vid Lunds universitet, beskriver protokollen från veckovisa möten mellan Riksbanken och ledningarna för Bankföreningen under åren 1956-1973. Genomgången ger en inblick i hur penningpolitiken i Sverige bedrevs under denna period, som präglades starkt av de omfattande kreditmarknadsregleringarna, och då de nuvarande penningpolitiska verktygen inte var tillgängliga på samma sätt som idag.
Artikeln finns endast på engelska. [Artikel]

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-12