Remiss: Civil beredskap för betalningar

Nyhet Riksbanken föreslår nya föreskrifter som ställer krav på att företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för betalningar ska arbeta med civil beredskap. Företagen ska både ha ett internt arbete och delta i Riksbankens arbete som syftar till att säkerställa att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna föreskrifter.

Genom den nya Riksbankslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 har Riksbanken fått ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. I praktiken innebär det att Riksbanken ska bedriva arbete med civil beredskap för betalningar. Riksbanken får även ställa krav på företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för genomförandet av betalningar som innebär att de såväl ska ha ett internt arbete som delta i Riksbankens arbete med civil beredskap. Därutöver ska Riksbanken övervaka att företagen uppfyller sina skyldigheter.

I de föreslagna föreskrifterna pekar Riksbanken ut vilka företag som bedriver verksamhet som är av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. I denna första version av föreskrifterna omfattas en mindre krets av företag som har en central funktion för att allmänhetens betalningar ska fungera. Föreskrifterna kommer sedan successivt att omfatta fler företag.

Förslaget har skickats ut på remiss till berörda och relevanta företag och myndigheter, ta del av underlaget nedan.

Frågor om remissen kan skickas till beredskap@riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-05