Remiss om Swestr

Nyhet Den transaktionsbaserade referensräntan Swestr kan framöver komma att publiceras klockan 9:00 varje svensk bankdag, och den information som offentliggörs om transaktionsunderlaget för Swestr kan komma att utökas. Detta är Riksbankens förslag i en remiss som publiceras idag.

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Den beräknas utifrån transaktioner i svenska kronor som genomförs på penningmarknaden på den kortaste löptiden, det vill säga över natten (over-night).

Riksbanken ser behov av att tidigarelägga publiceringstiden för Swestr. Riksbanken föreslår därför att Swestr framöver ska bli tillgänglig klockan 9:00 på publiceringsdagen.

Riksbanken ser även behov av att öka transparensen gällande transaktionsunderlaget för Swestr och avser därför att dagligen offentliggöra information angående spridningen av räntenivåerna i underlaget. Därtill avser Riksbanken att utöka innehållet i den kvartalsvisa Rapport om transaktionsunderlag för Swestr med information om sammansättningen av underlaget.

Remissvar ska lämnas in till Riksbanken senast den 8 mars 2023.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-02-15