Riksbanken gör polisanmälan efter misstanke om brott i avtalsrelation

Nyhet Riksbanken har gjort en polisanmälan mot bakgrund av bland annat de uppgifter som har framkommit i en utredning som visselblåsarfunktionen tidigare beställt. Polisanmälan görs eftersom det finns misstanke om brott i en avtalsrelation mellan Riksbanken och en av dess leverantörer.

Polisanmälan innebär att det ärende som finns i Riksbankens personalansvarsnämnd kommer att skjutas upp till dess att polisutredningen är färdig.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-10