Riksbanken om bankoron i USA

Riksbankschef Erik Thedéen i finansutskottet den 14 mars: ”Vi följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och bedömer i nuläget att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige. Bland annat omfattas de svenska bankerna av hårdare regelkrav än de aktörer i USA som fått problem. De direkta exponeringarna gentemot dessa aktörer är även begränsade hos de svenska bankerna. Samtidigt är det inte ovanligt att turbulens på de utländska kapitalmarknaderna smittar av sig på Sverige. Vi bevakar därför situationen noggrant och har som alltid beredskap att vidta åtgärder om den snabbt skulle förändras”.

Riksbanken har en löpande dialog om läget med de övriga medlemmarna i Finansiella Stabilitetsrådet men i nuläget är bedömningen att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige.

Detta är en del i en längre nyhet om utfrågningen i Finansutskottet: Utfrågning i finansutskottet om Riksbankens verksamhet och penningpolitiken

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-15