Susanna Grufman ny chef för stabsavdelningen

Nyhet Riksbankens direktion har utsett Susanna Grufman till ny chef för stabsavdelningen. Susanna Grufman är för närvarande biträdande generaldirektör och områdeschef för Marknader på Finansinspektionen. Hon tillträder tjänsten den 6 november 2023.

Bild på Susanna Grufman. Foto: Anna Nildén

Susanna Grufman. Fotograf: Anna Nildén, FI.

”Susanna Grufman har en bred och gedigen erfarenhet från Riksbanken, Finansinspektionen och andra delar av den finansiella marknaden. Hon har dessutom lång chefserfarenhet, bland annat i sin nuvarande roll som biträdande generaldirektör. Direktionen är glada åt att kunna hälsa Susanna välkommen hit”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Susanna Grufman har arbetat på Finansinspektionen sedan 2016 som bland annat biträdande generaldirektör, områdeschef för Marknader samt områdeschef för styrning och verksamhetsstöd. Tidigare har hon bland annat arbetat på Riksbanken som chef för enheten för kontanthantering, samt chef för enheten för finansiell infrastruktur. Susanna Grufman har en magisterexamen i ekonomi vid Stockholms universitet.

Pernilla Meyersson fortsätter som tillförordnad chef för stabsavdelningen tills Susanna Grufman tillträder. Pernilla Meyersson återgår då till sin tidigare roll som biträdande avdelningschef.

”Pernilla Meyersson har varit en stark kraft och har lett såväl stabsavdelningen som ledningsgruppens arbete, och vi vill även passa på att tacka Pernilla för hennes fina insatser som tillförordnad stabschef”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-07-04