Svårare att växla svenska sedlar utomlands

Nyhet Riksbanken har tidigare informerat om att vi fått många frågor om att det inte går att växla svenska sedlar till lokal valuta utomlands. Enligt den information som svenska banker, uppräkningsföretag och växlingsföretag har lämnat till Riksbanken, har inte flödet av växlade svenska sedlar till Sverige stoppats och det kommer fortfarande in svenska sedlar från utlandet.

Svenska sedlar som växlas till lokal valuta utomlands går genom ett system av utländska växlingskontor, valutagrossister och internationella valutahandlare innan de når Sverige. I Sverige sker sedan hanteringen av privata uppräkningsföretag och banker eller bankägda bolag. Problemen med växling av svenska kronor utomlands har alltså uppstått och finns utanför Sveriges gränser i det internationella systemet av valutaväxlare, grossister och handlare.

Riksbanken är inte involverad i den valutaväxling som sker utomlands eller hanteringen av svenska sedlar som kommit tillbaka till  Sverige.

För dig som ska resa utomlands kan alternativ till att växla sedlarna utomlands vara att växla i Sverige eller att använda andra betalningssätt som till exempel kort som fungerar utomlands.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-19