Thedéen välkomnar en internationell diskussion om lärdomar av den senaste tidens bankproblem i USA och Schweiz

Nyhet Riksbankschef Erik Thedéen talade idag om det ekonomiska läget och den internationella diskussion som följt av den senaste tidens oro på de finansiella marknaderna på konferensen Eurofi i Stockholm.

Erik Thedéen, riksbankschef

Erik Thedéen, riksbankschef.

– I Sverige, liksom omvärlden, är inflationen fortsatt alldeles för hög. Den höga inflationen drabbar särskilt hushåll som redan idag har små marginaler, men utvecklingen är negativ för hela ekonomin. Det är viktigt att inflationen faller tydligt i år. Vi beslutade därför i tisdags att höja styrräntan med ytterligare 0,5 procentenheter.

Thedéen sa också att övergången från en lågräntemiljö till snabbt stigande räntor har synliggjort vissa sårbarheter i det globala finansiella systemet. Han nämnde även den marknadsoro som uppstod i samband med problemen i ett antal banker i USA och Schweiz i mars i år. Inte minst mot den bakgrunden lyfte Thedéen vikten av att regelverken för den finansiella stabiliteten uppdateras regelbundet och nämnde ett antal frågor som nu diskuteras internationellt.

– Det är tydligt att det går att flytta pengar med enbart ett knapptryck samtidigt som oro för banker kan spridas väldigt snabbt på sociala medier. Även problem i något mindre finansiella institut, som i fallet med Silicon Valley Bank, kan få stora spridningseffekter. Det här är faktorer som vi måste ta hänsyn till i den globala diskussionen om hur vi ska trygga den finansiella stabiliteten på bästa sätt framöver. Detsamma gäller hur vi kan utveckla makrotillsynsramverket på global nivå för icke-banker, som än så länge inte är lika välutvecklat som det för banksektorn.

Thedéen avslutade med att säga att både prisstabilitet och finansiell stabilitet krävs för en god ekonomisk utveckling. Han ser fram emot att delta i den internationella diskussionen om hur vi kan trygga den finansiella stabiliteten och vad vi kan lära av den senaste tidens händelser på de finansiella marknaderna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-04-27