Ekonomisk kommentar: Allt färre deltar i arbetsmarknadsenkäter – en utmaning för penningpolitiken

Ekonomisk kommentar, Nyhet Över tid har svarsfrekvensen i olika statistiska enkätundersökningar, bland annat i Arbetskraftsundersökningarna (AKU), minskat. Utvecklingen är gemensam för flera länder, och accentuerades på många håll i samband med pandemin.

Detta innebär en utmaning för penningpolitiken eftersom tillförlitlig data är grundläggande för att Riksbanken ska kunna göra en bra bedömning av resursutnyttjandet, vilket i sin tur är avgörande för en välavvägd penningpolitik. Det skriver Caroline Flodberg och Pernilla Wasén vid Riksbankens avdelning på penningpolitik i en Ekonomisk kommentar.

Med en ökad osäkerhet i data behöver analysen i högre grad baseras på andra källor, både för att man ska kunna få en bild av den faktiska utvecklingen på arbetsmarknaden och för att göra prognoser. Som stöd i bedömningen av läget på arbetsmarknaden har Riksbanken under en lång tid använt många datakällor, exempelvis registeruppgifter från Arbetsförmedlingen, Konjunkturbarometern, samt Riksbankens egen företagsundersökning. Om andra källor tydligt pekar på en annan utveckling än AKU så beaktas det i analysen, skriver författarna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-10