Riksbanken föreslår nya föreskrifter om rapportering av betalningsstatistik

Nyhet Riksbanken föreslår att betaltjänstleverantörer och operatörer av betalningssystem regelbundet ska rapportera uppgifter om deras betaltjänster och betalningssystem. Uppgifterna behövs för att Riksbanken ska kunna uppfylla sina mål kopplade till betalningar i riksbankslagen. Riksbanken vill nu inhämta synpunkter på förslaget.

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken följa utvecklingen på betalningsmarknaden och bidra till att allmänheten ska kunna göra betalningar, både i normala tider samt vid krissituationer och höjd beredskap. Riksbanken ska löpande redogöra för detta arbete till finansutskottet.

För att kunna leva upp till sina skyldigheter enligt riksbankslagen behöver Riksbanken ha möjlighet att inhämta och analysera statistik på betalningsområdet. Förslaget kommer även att förbättra Riksbankens analysunderlag i det penningpolitiska arbetet. Inga personuppgifter ska ingå i rapporteringen.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 maj 2025 och börja tillämpas i två olika steg, den 1 maj och den 1 oktober 2025. Sista svarsdag för remissinstanserna är den 28 september 2024.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-07-05