Riksbanken föreslås erhålla 25 miljarder i kapitaltillskott

Riksbanken har enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2023 gjort en framställning till riksdagen om att återställa bankens egna kapital till lagens grundnivå, vilket innebär ett kapitaltillskott på 43,7 miljarder kronor. Riksbanken föreslås nu få ett kapitaltillskott på 25 miljarder kronor. Finansutskottet föreslår även två tillkännagivanden till regeringen om ändringar i riksbankslagen, bland annat i syfte att stärka Riksbankens möjligheter till självfinansiering.

”Riksbankens bedömning är att det egna kapitalet bör återställas till lagens grundnivå och att en långsiktig självfinansiering måste säkras. Nuvarande förslag om ett kapitaltillskott på 25 miljarder är ett första steg i linje med vår framställning. Riksbanken välkomnar att finansutskottet föreslår att regeringen också skyndsamt utreder ändringar i lagen som kan bidra till att stärka vår självfinansiering på sikt. Som finansutskottet skriver är det centralt att Riksbanken har ett finansiellt oberoende med finansiering skild från övriga staten. Riksbanken avvaktar nu riksdagens beslut och den fortsatta utredningen om lagförändringar, innan vi återkommer med mer detaljerade synpunkter”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-13