Riksbanken öppnar kontanthanteringskontor i Malmö

Riksbanken öppnar under 2025 ännu ett kontanthanteringskontor, denna gång i Malmö. Kontoret ska liksom kontoren i Broby, Jönköping, Umeå och Falun lämna ut kontanter till banker, bankägda bolag och värdebolag. Ytterligare ett kontor ska öppnas senast 1 januari 2026, antingen i Jämtlands eller i Västernorrlands län.

Riksbankens uppdrag är att försörja landet med sedlar och att se till att allmänheten kan betala även under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Enligt den nya riksbankslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2023, ska Riksbanken senast den 1 januari 2026 driva minst fem kontanthanteringskontor på olika platser i landet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-05