Riksbankens årsredovisning 2023

Nyhet I dag överlämnades Riksbankens årsredovisning för 2023 till riksdagen. Året präglades av den höga inflationen som påverkade hushåll och företag mycket negativt. Riksbankens fokus under året var att få ned inflationen inom rimlig tid.

Ett annat prioriterat område var det nya uppdraget att se till att betalningar fungerar vid höjd beredskap. Det genomfördes även ett antal åtgärder för att minska risken i Riksbankens balansräkning.

Läs om året i korthet och årsredovisningen för Sveriges riksbank 2023

Riksbankschefens kommentar 2023

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-19