Riksbankens finansmarknadsenkät: Ränte- och valutamarknaderna har förbättrats sedan i höstas

Nyhet De svenska ränte- och valutamarknaderna har förbättrats jämfört med i höstas. Det uppger aktörer på marknaderna som deltagit i Riksbankens finansmarkandsenkät som genomfördes under mars månad.

Omkring hälften av aktörerna på den svenska räntemarknaden anser nu att den fungerar bra, vilket kan jämföras med ungefär en tredjedel i höstens enkät. Flera aktörer nämner att Riksbankens försäljningar av statsobligationer har förbättrat likviditeten och att de förväntar sig en fortsatt förbättring framöver.

En majoritet av aktörerna tycker även att valutamarknaden för svenska kronor fungerar bra. Flera aktörer nämner att likviditeten är bra och att volatiliteten har minskat sedan förra året.

FINANSMARKNADSENKÄTEN

Två gånger per år skickar Riksbanken ut Finansmarknadsenkäten till aktörer som är aktiva på de svenska valuta- och räntemarknaderna. Syftet är att få en bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur stora risker aktörerna tar.
Av 102 tillfrågade har 55 aktörer svarat på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens strax över 50 procent, vilket är något lägre än den senaste enkäten som besvarades under hösten 2023.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-04-25