Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga Stefans Ingves mandat som riksbankschef med fem år och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks mandat med sex år.

"Stefan Ingves har på ett utmärkt sätt lett Riksbankens arbete under de senaste tolv åren. Hans breda kompetens och internationella erfarenhet har spelat en viktig roll för Riksbankens arbete under dessa år. Det borgar för en god kontinuitet i Riksbankens arbete de kommande åren", säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm i en gemensam kommentar.

"Även Kerstin af Jochnick har på ett utmärkt sätt bidragit till Riksbankens arbete de senaste sex åren, inte minst inom området finansiell stabilitet där hon också har flera internationella uppdrag."

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år. Övriga ledamöter är vice riksbankscheferna Martin Flodén, Per Jansson, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley.

"Fullmäktige var eniga i sitt beslut och sätter stort värde i att både Ingves och af Jochnick vill fortsätta sitt arbete på Riksbanken under ytterligare en mandatperiod", säger Susanne Eberstein och Michael Lundholm.

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm kommer att hållas idag klockan 13.30 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08