Riksbankens företagsundersökning: Industrikonjunkturen överraskande stark

Pressmeddelande Enligt de svenska industriföretagen har efterfrågan i omvärlden utvecklats överraskande starkt och det ekonomiska läget har därför fortsatt att stärkas sedan i höstas. Det visar Riksbankens företagsundersökning i februari.

Det är framför allt exportindustrin som blivit alltmer optimistisk i takt med att produktionen ökat och orderingången stärkts. Det kommande halvåret tror man på en oförändrat god konjunkturutveckling, även om det finns en del oro för den politiska utvecklingen i omvärlden.

Företag med Sverige som sin främsta marknad är fortsatt nöjda med utvecklingen. Handeln och tjänstesektorn rapporterar om konsumenter med god köpkraft samtidigt som byggandet går på högvarv. Inom byggsektorn råder fortsatt högkonjunktur och bristen på personal märks allt tydligare inom flera yrkesgrupper. Inom andra sektorer upplever man inte några generella problem att få in personal men det är som tidigare svårt att rekrytera specialister.

Världsmarknadspriserna på råvaror har stigit och detta, tillsammans med ökande efterfrågan från omvärlden, får framför allt industrin att tro att det är möjligt att höja försäljningspriserna framöver. Inom handeln är konkurrensen dock fortsatt mycket hård. Där är det svårare att höja försäljningspriserna och flera handlare pressas därför av låga marginaler.

Fakta

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 29 företag med totalt cirka 230 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 16 februari och 1 mars och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08