Cecilia Skingsleys mandat förlängt sex år till

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga vice riksbankschef Cecilia Skingsleys mandat som direktionsledamot med sex år från och med den 22 maj 2019. Cecilia Skingsleys mandat löper därmed till och med den 21 maj 2025.

”Cecilia Skingsley har med sin breda kompetens bidragit till att utveckla Riksbankens arbete inom både penningpolitiken och det finansiella stabilitetsområdet. Inte minst har hon varit en betydelsefull och drivande kraft när det gäller Riksbankens arbete med e-kronan. Därför är vi mycket glada och nöjda att Cecilia Skingsley tackat ja till ytterligare en mandatperiod i direktionen”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm.

”Jag känner mig hedrad att fullmäktige ger mig förnyat förtroende och jag ser fram emot att fortsätta medverka i Riksbankens arbete för en stark och säker svensk ekonomi”, säger Cecilia Skingsley.

Kontakt:

Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande, tel. 070-252 66 90

Michael Lundholm, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, tel. 070-533 45 55

Uppdaterad 2019-03-01