Europeiskt guldavtal förnyas inte

Europeiska centralbanken, ECB, och 21 andra europeiska centralbanker, däribland
Riksbanken, har gemensamt beslutat att inte förnya ”Central Bank Gold
Agreement (CBGA)” när det löper ut i september 2019.

Det första avtalet ingicks 1999 för att koordinera planerade försäljningar av guld från de olika centralbankerna. Avtalet har sedan dess förnyats tre gånger: 2004, 2009 och senast 2014. Det nuvarande avtalet löper ut den 26 september 2019.

Mer information finns på ECB:s webbplats 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-07-26