Henry Ohlssons mandat förlängt fem år

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga vice riksbankschef Henry Ohlssons mandat som direktionsledamot med fem år från och med den 12 januari 2021. Henry Ohlssons mandat löper därmed till och med den 11 januari 2026.

”Henry Ohlsson har på ett utmärkt sätt bidragit till Riksbankens arbete under de senaste sex åren. Hans långa akademiska erfarenhet och tidigare forskning om framförallt arbetsmarknad, lönebildning och skatter har varit en stor tillgång för Riksbanken. Därför är vi mycket glada och nöjda att Henry Ohlsson tackat ja till ytterligare en mandatperiod i direktionen”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm.

”Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att fortsätta mitt arbete i direktionen ytterligare en period. Jag ser fram emot att under ytterligare fem år få arbeta med penningpolitik, finansiell stabilitet och betalningar. Detta är viktiga frågor inte minst när det gäller att motverka den ekonomiska krisens effekter både på kort och längre sikt”, säger Henry Ohlsson.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-02