Riksbanken erbjuder ett andra lån i amerikanska dollar torsdagen den 2 april

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. En första auktion ägde rum den 26 mars.

En andra auktion om 10 miljarder amerikanska dollar med löptid på 3 månader hålls nu på torsdag den 2 april med start kl. 14.00. Rambeloppet är 60 miljarder amerikanska dollar fram till och med den 18 september 2020.

Dollarlån är en av de åtgärder som Riksbanken erbjuder bankerna för att mildra de negativa effekterna på den reala ekonomin till följd av coronapandemin.

Här hittar du alla Riksbankens åtgärder med anledning av coronapandemi.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-31