Riksbanken erbjuder ett tredje lån i amerikanska dollar torsdagen den 16 april

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. Två auktioner har ägt rum, den 26 mars och den 2 april.

Den tredje auktionen omfattar 10 miljarder amerikanska dollar med löptid på 3 månader och hålls torsdagen den 16 april med start kl. 14.00. Rambeloppet är 60 miljarder dollar fram till och med den 18 september 2020.

Dollarlån är en av de åtgärder som Riksbanken erbjuder bankerna för att mildra de negativa effekterna på den reala ekonomin till följd av coronapandemin.

Här hittar du alla Riksbankens åtgärder med anledning av coronapandemin.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-14