Riksbanken erbjuder första lånet i amerikanska dollar torsdagen den 26 mars

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. Den första auktionen om 10 miljarder amerikanska dollar med löptid 3 månader hålls på torsdag den 26 mars med start kl. 14.00. Rambeloppet är 60 miljarder dollar fram till och med 18 september 2020.

Detta första anbudstillfälle är koordinerat så att Sveriges riksbank, Danmarks Nationalbank och Norges Bank håller auktioner samtidigt.

Dollarlån är en av de åtgärder som Riksbanken erbjuder bankerna för att mildra de negativa effekterna på den reala ekonomin av coronapandemin.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-24