Riksbankens företagsundersökning: På väg mot det ”nya normala”?

Pressmeddelande Konjunkturläget har gradvis förbättrats efter det stora fallet i efterfrågan i våras. Det anser de svenska storföretagen i Riksbankens företagsintervjuer som genomfördes i slutet av september. Företagen ser ljusare på konjunkturen framöver, men det finns en oro för en andra pandemivåg med nya restriktioner. Företagen funderar också kring hur efterfrågan på deras produkter kan komma att se ut efter pandemin och hur de bäst anpassar sig för en utveckling där handel, arbete och möten allt mer sker digitalt.

"Långsamt på väg mot återhämtning"

För många företag har efterfrågan ökat snabbare än förväntat. Men kapacitetsutnyttjandet inom industrin är överlag fortsatt lägre än innan pandemin. Och trots en viss återhämtning är situationen fortsatt svår för bland annat besöksnäringen. De svenska storföretagen tror generellt att det kommer att dröja länge innan man är tillbaka i ett ekonomiskt läge som liknar det som rådde innan pandemin.

Pandemin driver företagen mot det "nya normala"

Pandemin har initierat och påskyndat beteendeförändringar hos hushållen, som till exempel hur vi handlar, arbetar och möts, och detta väntas leda till bestående förändringar i efterfrågan. Flera av företagen kallar det nya tillståndet i ekonomin för det ”nya normala”. De tekniska förutsättningarna för denna omställning har funnits där sedan länge, men pandemin har gjort att företagen behöver ställa om sina verksamheter för att kunna möta en ny efterfrågan.

Pandemin har även gett insikter om att industrins nuvarande försörjningskedjor, det vill säga lokaliseringen av underleverantörer och nödvändig logistik därtill, kanske inte är de mest tillförlitliga. Pandemin kan därför resultera i en omställning mot bland annat mer närliggande underleverantörer.

"Vi drar inte ned på någonting som äventyrar framtiden"

I våras, när osäkerheten var som störst, pausade många företag sina investeringsplaner. Många har nu återupptagits, om än i något modifierad form. Investeringar i forskning och utveckling samt i ny teknik prioriteras. E‑handeln som tydligt ökat under pandemin, kräver också fortsatta investeringar för att bli mer lönsam.

"Vi ser positivt på de statliga stöden som erbjudits"

Storföretagen har fått lättare att finansiera sig sedan i våras. De har god tillgång till likviditet och finansieringsvillkoren upplevs som gynnsamma. Företagen är i allmänhet positiva till de statliga stöden som infördes till följd av pandemikrisen, oavsett om de nyttjat dem eller inte. Inom vissa branscher behövs stöden fortfarande, men överlag anses inte behovet vara lika stort idag som i början av pandemin.

OM FÖRETAGSUNDERSÖKNINGEN

Riksbanken intervjuar regelbundet de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Representanter för 57 företag, med totalt cirka 320 000 anställda i Sverige, intervjuades via telefon/webbaserade tjänster under perioden 22-29 september. Även representanter för olika branschorganisationer intervjuades under den aktuella perioden. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från respondenterna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-22