Skandinaviska centralbanker i nytt samarbete

Pressmeddelande Centralbankerna i Danmark, Norge och Sverige har ingått en principöverenskommelse om valutaswapfaciliteter för att stärka beredskapen i en krissituation och för att främja finansiell stabilitet i regionen.

I överenskommelsen fastställs principerna för centralbankernas samarbete att swappa egna valutor med varandra exempelvis om en eller flera banker i en extraordinär situation skulle behöva likviditet i en annan skandinavisk valuta än sin hemlandsvaluta.

Överenskommelsen är ett resultat av diskussioner mellan de skandinaviska centralbankerna sedan 2019. Den kompletterar det samarbetsavtal rörande banker med gränsöverskridande verksamhet som de nordiska och baltiska centralbankerna undertecknade 2016.

Med utgångspunkt i denna överenskommelse har bilaterala valutaswapavtal ingåtts mellan Norges Bank och Sveriges riksbank samt mellan Danmarks Nationalbank och Norges Bank. Arbetet med ett avtal mellan Danmarks Nationalbank och Sveriges riksbank pågår.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-12