En lösning för e-krona baserad på blockkedjeteknik nu testad

Pressmeddelande Den lösning baserad på blockkedjeteknik som Riksbanken har utvecklat och testat i sitt e-kronaprojekt ger nya möjligheter men är också oprövad och behöver utredas mer. Detta är en av de lärdomar som redovisas i e-kronapilotens rapport över projektets första etapp. E-kronapiloten har som mål att testa ett förslag till en teknisk lösning för att öka Riksbankens kunskaper om hur en e-krona skulle kunna fungera och användas som ett komplement till kontanter.

Den testade lösningen baseras på Distributed Ledger Technology (DLT) och en typ av blockkedjeteknik där e-kronorna har formen av så kallade tokens, digitala enheter med information om värde och ursprung.

Huvudsyftet med piloten är att Riksbanken ska öka sin kunskap om vad en digital centralbankspeng skulle kunna vara och i en testmiljö visa hur denna e-krona skulle kunna användas av allmänheten. Idag finns dock inget beslut om att ge ut en e-krona, om hur en e-krona skulle se ut eller vilken teknik som i så fall skulle användas.

I en ny rapport redovisar e-kronapiloten flera lärdomar från projektets första etapp, bland annat:

  • Tekniken ger nya möjligheter men måste utredas mer. Tekniken ger möjlighet att skapa unikt identifierbara e-kronor men är oprövad när det gäller att hantera massbetalningar i den skala och med den säkerhet som en centralbanksutgiven digital krona kräver.
  • Olika former av lagring av tokens och nycklar ger skilda egenskaper. Hur lagringen av pengar ska se ut bör i slutändan avgöras av vilka funktioner som ska prioriteras hos en e-krona. En viktig fråga är om e-kronan ska fungera även utan tillgång till internet, så kallad offlinefunktionalitet, en möjlighet som projektet ännu inte testat.
  • Ett parallellt nätverk gör betalsystemet mer robust. En lösning baserad på blockkedjeteknik och tokens innebär att man skapar en infrastruktur som till stora delar kan fungera parallellt med dagens infrastruktur för betalningar.

E-kronapilotens rapport över den första etappen av projektet beskriver kortfattat den tekniska lösning som testats och de legala utredningar som gjorts av lösningen. I rapporten redovisas också övergripande lärdomar från projektet och nästa steg i arbetet.

Riksbanken håller en digital pressträff om rapporten ”E-kronapiloten etapp 1”. På pressträffen deltar Mithra Sundberg, chef på enheten för e-kronapiloten och Micael Lindgren, teknisk projektledare i e-kronapiloten. Journalister som vill delta via Teams kan anmäla sig till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 02 00 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast 6 april kl. 9:30.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-06