Aino Bunge ny vice riksbankschef

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Aino Bunge till ny direktionsledamot i Riksbanken. Aino Bunge efterträder Cecilia Skingsley som lämnade Riksbanken i augusti 2022 för att arbeta på BIS. Fullmäktige beslutade också att utse Anna Breman till förste vice riksbankschef.

Bild på Aino Bunge. Fotograf: Petter Karlberg

Aino Bunge. Fotograf: Petter Karlberg

”Vi är glada för att presentera ännu en mycket kvalificerad ledamot till Riksbankens direktion. Fullmäktige står enhälligt bakom denna utnämning. Aino Bunge har bred och djup erfarenhet från såväl den akademiska världen som den privata och offentliga delen av den finansiella sektorn, såväl i Sverige som internationellt. Hennes bakgrund kompletterar därtill övriga ledamöter i Riksbankens direktion. Inte minst hennes erfarenhet från Finansdepartementet, Finansinspektionen, och nu senaste AMF pension är väldigt värdefull”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm i en gemensam kommentar.

Aino Bunge kommer närmast från AMF där hon varit vice VD och stabschef.

Bunge har utsetts för en mandatperiod på 6 år från och med den 1 december och kommer att delta på det penningpolitiska mötet i februari 2023.

Vid sitt möte beslutade riksbanksfullmäktige även att utse Anna Breman till förste vice riksbankschef från och med den 2 september till dess hennes mandatperiod löper ut den 30 november 2025.

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år.

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein, vice ordförande Michael Lundholm och Aino Bunge kommer att hållas idag klockan 15:30 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen kommer att direktsändas på riksbank.se.

Kontakt: Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande, 070-252 66 90, Michael Lundholm, riksbanksfullmäktiges vice ordförande, 070-533 45 55
Uppdaterad 2022-09-02