Cecilia Skingsley blir ny chef för BIS Innovation Hub

Pressmeddelande Cecilia Skingsley har blivit utnämnd till ny chef för BIS Innovation Hub på den internationella centralbanksorganisationen Bank for International Settlements (BIS). Skingsley lämnar därför sin tjänst som förste vice riksbankschef i Riksbanken den 15 augusti 2022.

”Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda arbetet på BIS Innovation Hub. BIS etablerar tillsammans med centralbanker närvaro på åtta olika platser i världen där man fördjupar analysen av tekniska finansiella innovationer samt utvecklar tekniska tjänster av betydelse för centralbanker. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor runt om i världen fortsätta att driva och utveckla detta arbete”, säger förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

”Cecilia Skingsley har varit en värdefull kraft och bidragit till Riksbankens arbete på ett mycket bra sätt under sin tid som vice och senare förste vice riksbankschef.  Inte minst gäller det Riksbankens arbete med att utveckla ett komplement till kontanter, en digital e-krona, där Cecilia Skingsley har varit en av pionjärerna i centralbanksvärlden. Från fullmäktiges sida har vi uppskattat Cecilias personliga egenskaper och hennes betydelsefulla bidrag till Riksbankens och direktionens arbete”, säger Susanne Eberstein, ordförande i riksbanksfullmäktige.

Riksbanksfullmäktige kommer nu att inleda arbetet för att utse en ersättare till Cecilia Skingsley i direktionen.

BIS har till främsta uppgift att främja global monetär och finansiell stabilitet genom internationellt samarbete. BIS är ett forum för överläggningar om aktuella ekonomiska och finansiella frågor och andra frågor av betydelse för centralbankerna och den finansiella sektorn.

BIS Innovation Hub grundades 2019. Verksamheten finns i Hongkong, Singapore, London, Stockholm och Schweiz och kommer att utökas med nya innovationscenter i Toronto samt inom Eurosystemet (Paris och Frankfurt). Ett strategiskt partnerskap har också etablerats med Federal Reserve System i New York. Syftet är att identifiera och utveckla djupgående insikter om kritiska trender inom finansiell teknik som är relevanta för centralbanker, att utforska utvecklingen av offentliga nyttigheter för att förbättra det globala finansiella systemets funktion och att tjäna som en knutpunkt för ett nätverk av centralbanksexperter inom innovation.     

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-07