Riksbanken öppnar kontantdepåer

Pressmeddelande Riksbankens direktion fattade den 28 januari beslut om att öppna depåer på olika platser i Sverige för lagring och ut- och inlämning av sedlar till banker. Depåerna, som blir minst fem, ska ligga i Stockholm, Jönköping, nedre respektive övre Norrland samt på ytterligare en plats i södra eller mellersta Sverige.

Depåerna i Stockholm, Jönköping och övre Norrland planeras att öppna under 2022 medan de andra två beräknas ta mer tid att få på plats. Nu pågår ett arbete för att hitta lämpliga lokaler och för att upphandla de depåtjänster som behövs.

Bakgrunden till den nya depåstrukturen är det ökade ansvaret för kontanthanteringen, som Riksbanken föreslås få i den nya riksbankslagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Syftet med de nya depåerna är att se till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning över hela Sverige.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-01-31