Nytt rekryteringsförfarande inleds för att ersätta Martin Flodén i maj 2024

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige har beslutat att tillämpa ett nytt rekryteringsförfarande när man tillsätter ledamöter till Riksbankens direktion. Beslutet är en följd av den nya riksbankslagen. Första gången det nya förfarandet kommer att tillämpas är när en ny ledamot ska tillsättas efter vice riksbankschef Martin Flodén, vars mandat går ut den 21 maj 2024.

Det är första gången den nya lagen från den 1 januari 2023 tillämpas när riksbanksfullmäktige ska utse ledamöter till Riksbankens högsta ledning, direktionen. Från och med i år ska det finnas en kravprofil och annons samt ett öppet ansökningsförfarande.

”Man kan tycka att vi är ute i mycket god tid men det tar tid att föra sådana här rekryteringar i hamn. Därför vill vi påbörja det arbetet redan nu”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth i en gemensam kommentar.

Martin Flodén har varit vice riksbankschef sedan 2013 och blev omvald 2018. Den nuvarande mandatperioden, som därmed är Flodéns andra, löper ut den 21 maj 2024. Enligt den nya riksbankslagen kan en och samma ledamot i direktionen väljas för maximalt två mandatperioder.

”Fullmäktige kommer att börja tillämpa den nya lagen nu och därför har vi meddelat Martin att vi kommer att söka efter en ny ledamot. Men vi vill verkligen understryka att vi har varit oerhört nöjda med Martin Flodéns insatser och vi ser fram emot att han kommer att delta i ytterligare fyra penningpolitiska möten innan mandatperioden löper ut om ett halvår”, säger Bo Broman och Tomas Eneroth.

Kontakt: Riksbanksfullmäktiges ordförande: Bo Broman, tel. 073 - 883 26 71,
Riksbanksfullmäktiges vice ordförande: Tomas Eneroth, tel. 076 - 721 70 93
Uppdaterad 2023-11-17