Riksbanken erbjuder centrala motparter in- och utlåningsfaciliteter

Pressmeddelande Riksbanken har beslutat att erbjuda centrala motparter (CCP:er) som clearar i svenska kronor och är deltagare i RIX-RTGS möjlighet att låna pengar över natten av Riksbanken. Tillgången till en sådan utlåningsfacilitet ger CCP:er möjlighet att vid behov snabbt kunna omvandla värdepapper till pengar, och Riksbanken möjlighet att förebygga störningar i den räntebildning penningpolitiken syftar till. Samtidigt ersätter Riksbanken den nuvarande inlåningsfaciliteten för CCP:er med en ny, särskild inlåningsfacilitet.

En utlåningsfacilitet inrättas

Från och med den 15 november 2023 kommer Riksbanken i penningpolitiskt syfte att erbjuda CCP:er som clearar i svenska kronor och är deltagare i RIX-RTGS en särskild utlåningsfacilitet.

Anledningen är att Riksbanken vill förebygga de problem som kan uppstå om en CCP får ett oplanerat likviditetsbehov och snabbt behöver omvandla sin likviditetsbuffert till kontoförda pengar via marknadslösningar. Detta eftersom de kan leda till stora och plötsliga marknadsrörelser som riskerar störa den räntebildning Riksbanken vill uppnå med penningpolitiken. Utlåningsfaciliteten bidrar också till mer motståndskraftiga finansiella marknader.

En ny inlåningsfacilitet inrättas

I samband med att utlåningsfaciliteten inrättas har Riksbanken även sett över de villkor och krav som tillämpas för den inlåningsfacilitet som Riksbanken sedan tidigare erbjuder CCP:er.

Denna översyn har resulterat i att Riksbanken ersätter den befintliga inlåningsfaciliteten med en ny facilitet. För denna gäller att CCP:er som clearar i svenska kronor, och är deltagare i RIX-RTGS, har möjlighet att placera pengar över natten i Riksbanken till en ränta som motsvarar inlåningsräntan. Första möjliga tidpunkt att ansöka om tillgång till faciliteten är den 15 november 2023.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-10-26