Vice riksbankschef Henry Ohlsson lämnar Riksbanken vid halvårsskiftet

Pressmeddelande Vice riksbankschef Henry Ohlsson har meddelat riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman att han avgår som vice riksbankschef den 30 juni, 2023.

”Jag har varit vice riksbankschef i drygt åtta år och de har på många sätt varit de bästa åren i mitt yrkesliv. Jag har fått möjlighet att tillämpa de kunskaper och erfarenhet jag har med mig från min tid i universitetsvärlden för Sveriges bästa. Det har varit ett nöje att tillsammans med alla kunniga medarbetare och mina kollegor i direktionen fått göra denna resa. Jag har trots det valt att avsluta min andra period som vice riksbankschef i förtid. Det har inte varit ett enkelt beslut men jag fyller 67 år i maj och det finns många andra saker jag också skulle vilja göra. ”, säger Henry Ohlsson.

”Vi vill på riksbanksfullmäktiges vägnar tacka vice riksbankschef Henry Ohlsson för ett betydelsefullt arbete i Riksbankens direktion. Ohlsson har på ett utmärkt sätt bidragit till Riksbankens arbete under de här åren. Inte minst har han bidragit med viktiga och insiktsfulla kunskaper till Riksbankens arbete när det gäller frågor som rör svensk lönebildning och arbetsmarknad. Från riksbanksfullmäktiges sida vill vi tacka Henry Ohlsson för ett utomordentligt väl utfört arbete.”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth i en gemensam kommentar.

Henry Ohlsson kommer att vara kvar som ledamot i direktionen till den 30 juni men kommer från och med idag, den 22 mars, inte att delta i direktionens sammanträden eller de penningpolitiska mötena i april och juni.

Enligt den nya riksbankslagen ska Riksbankens direktion bestå av fem ledamöter senast 2028. Riksbanksfullmäktige kommer formellt att ta ställning till om en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny ledamot ska påbörjas vid sitt sammanträde den 21 april.

Henry Ohlsson tillträdde som vice riksbankschef den 12 januari 2015 och fick ytterligare en mandatperiod som vice riksbankschef den 2 oktober 2020. Den nuvarande mandatperioden skulle ha löpt ut den 11 januari 2026.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-03-22