Anna Seim ny vice riksbankschef

Pressmeddelande Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Anna Seim till ny direktionsledamot i Riksbanken. Anna Seim efterträder Martin Flodén vars mandat går ut den 21 maj 2024.

Anna Seim ny vice riksbankschef

Anna Seim ny vice riksbankschef.
Fotograf: Rickard Kilström, Stockholms universitet.

Anna Seim är idag professor i nationalekonomi och ställföreträdande prefekt vid Nationalekonomiska institutionen på Stockholms Universitet. Hennes forskning är bland annat inriktad på inflationsmålets effekter på lönebildning och andra makroekonomiska utfall.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera en ny högt kvalificerad ledamot till Riksbankens direktion. Anna Seim har en gedigen akademisk karriär och djupa insikter i hur centralbanker påverkar samhällsekonomin. Hon kommer att komplettera övriga ledamöter väl och vi gläds också åt att beslutet var enhälligt”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth i en gemensam kommentar.

Anna Seim har utsetts för en mandatperiod på sex år från och med den 22 maj 2024. Hennes första penningpolitiska möte blir det som äger rum den 26 juni.

Riksbankens direktion består av fem ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Erik Thedéen, förste vice riksbankschef Anna Breman och vice riksbankscheferna Aino Bunge och Per Jansson.

En presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman, vice ordförande Tomas Eneroth och Anna Seim kommer att hållas idag klockan 15:30 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen kommer att direktsändas på riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-03-15