Fullmäktige har beslutat om disposition av Riksbankens resultat

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen beslutat om disposition av Riksbankens resultat för räkenskapsåret 2023. Riksbanken redovisar en vinst om 16 191 miljoner kronor för 2023. Vinsten är dock inte tillräckligt stor för att Riksbankens eget kapital efter resultatdispositionen uppnår målnivån för det egna kapitalet enligt riksbankslagen. Detta innebär att det inte delas ut några vinstmedel till staten i år och att fullmäktige har beslutat att vinsten ska överföras till Riksbankens grundfond.

En detaljerad redogörelse för beräkningen av vinstdispositionen framgår av Riksbankens framställning till riksdagen 2023/24:RB2.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-19