Protokoll från det penningpolitiska mötet den 7 maj 2024

Vid det penningpolitiska mötet den 7 maj 2024 beslutade direktionen att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.

I protokollet från mötet går det att följa den diskussion som ledde fram till beslutet och se hur de olika direktionsledamöterna argumenterade.

Direktionen håller normalt åtta penningpolitiska möten per år då man fattar beslut om penningpolitiken. Cirka fem arbetsdagar efter varje penningpolitiskt möte publiceras protokollet från mötet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-15