Riksbanken Play

2018-06-08

Jubileumskonferensen: Inledningsanförande om Riksbankens politiska ekonomi

46min 8s

Talare: Torsten Persson, professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Med utgångspunkt i Riksbankens 350-åriga historia diskuterar Torsten Persson centralbankens uppgifter i samhället, hur dessa förändrats över tid, samt framtida utmaningar och reformer.