Riksbanken Play

2018-06-08

Jubileumskonferensen: Paneldiskussion om vilken roll centralbanker kommer att ha i framtiden

1h 29min

Talare:Vilka är framtidens utmaningar? Vad kommer att krävas av centralbanker för att klara detta? Moderator: Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Sveriges riksbank. I panelen: Mette Bjørndal, professor, Norska handelshögskolan NHH, och styrelseledamot i norska finansinspektionen; Erkki Liikanen, centralbankschef och direktionens ordförande, Finlands Bank; Torsten Persson, professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet; Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef Sveriges riksbank.