Riksbanken Play

2022-06-01

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna?

1:20

Klimatförändringar, och de åtgärder som sätts in för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbanken att uppfylla sitt mandat. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och, så långt det är förenligt med uppdraget, inkludera klimatförändringarna i sitt arbete. Den här videon ger en kort sammanfattning av varför Riksbanken måste ta hänsyn till klimatförändringarna. Läs gärna mer i Riksbankens klimatrapport.